González Farroñay, Zoila Irene. 2021. «as dinámicas e comercialización e rutas n a omunidad e ochahuayco: ortunidades etos ara a gricultura amiliar ampesina». Socialium 5 (2). Huancayo, PE:185-203. https://doi.org/10.26490/uncp.sl.2021.5.2.809.