Orellana Mendoza, Eugenio Emilio, y Vilma Ayre balbin. 2021. «Obtencıón e al vıva utılızando omo ombustible aceıtes sados ara a calcınacıón óptıma e os resıduos e a explotacıón el travertıno». rospectiva niversitaria 15 (1):79-84. https://doi.org/10.26490/uncp.prospectivauniversitaria.2018.15.857.