Acosta López , Edgar Rafael, y Angélica Castro Garay. 2021. «Optimización e a apacidad ntioxidante e brácteas e lcachofa riolla (Cynara colymus L.) on O2 supercrítico». rospectiva niversitaria 18 (1):77-83. https://doi.org/10.26490/uncp.prospectivauniversitaria.2021.18.1418.