Tello Yance, Filoter. 2022. «NFLUENCIA EL INIFUNDIO N AS ONDICIONES SOCIOECONÓMICAS E AS AMILIAS GROPECUARIAS EL ISTRITO E ÁHUAC – HUPACA 2007 – 2009». rospectiva niversitaria 6 (1):143-51. https://doi.org/10.26490/uncp.prospectivauniversitaria.2009.6.1194.