Acosta López, E. R. ., & Castro Garay , A. . (2022). CONSERVACIÓN DE PULPA DE CARAMBOLA (Averrhoa Carambola) CON APLICACIÓN DE MÉTODOS DE FACTORES COMBINADOS. rospectiva niversitaria, 8(1), 20–27. https://doi.org/10.26490/uncp.prospectivauniversitaria.2011.8.1244