(1)
Acosta López , E. R.; Castro Garay, A. Optimización e a apacidad ntioxidante e brácteas e lcachofa riolla (Cynara colymus L.) on O2 supercrítico. PU 2021, 18, 77-83.