(1)
., . eglamento e publicación e a evista “Prospectiva niversitaria. PU 2022, 16, 183-186.