Acosta López, E. R., y A. Castro Garay. «Optimización e a apacidad ntioxidante e brácteas e lcachofa riolla (Cynara colymus L.) on O2 supercrítico». ournal of gri-ood cience, vol. 3, n.º 1, abril de 2022, pp. 2-9, https://revistas.uncp.edu.pe/index.php/jafs/article/view/1435.