Montalván Zúñiga , Pablo Fernando. 2022. «ercepciones e os iembros e a omunidad ducativa obre l iderazgo e n irector e astoral e na Institución ducativa rivada e ima etropolitana». orizonte e a iencia 12 (22):203-18. https://doi.org/10.26490/uncp.horizonteciencia.2022.22.1080.