Carrillo Cayllahua, Javier. 2022. «Diseño validación e n nstrumento obre a comprensión el iempo histórico n studiantes e educación ecundaria». orizonte e a iencia 12 (22):123-31. https://doi.org/10.26490/uncp.horizonteciencia.2022.22.1073.